top of page

REGULAMIN  RAJDU 2023

1. ORGANIZATOR

 • 7 DH „Dragon” im. 1 Dywizji Pancernej

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Hufiec Międzychód ZHP

 • 38 H-ZDM

 • Powiat Międzychodzki

 • Muzeum Zamek Opalińskich

 • Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 • Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

 

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się, bez względu na pogodę, w dniach 15-17 września 2023 r. na terenie Powaitu Międzychodzkiego.

Bazą rajdu jest budynek:
- w dniu 15 września Szkoły Podstawowej w Sierakowie przy ulicy Poznańskiej 25;
- w dniach 16-17 września Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 24.

 

4. KOMENDA RAJDU

Komendant – phm. Łukasz Dobkiewicz
Z-ca komendanta – pwd. Michał Wasilkiewicz
Z-ca komendanta – phm. Adam Wojciechowski
Kwatermistrz – pwd. Paweł Tomaszewski

 

5. WARUNKI  ZGŁOSZENIA  I  UCZESTNICTWA

 • W rajdzie udział biorą patrole – reprezentacje wszystkich jednostek harcerskich;

 • Patrol składa się z co najmniej 5 osób pod opieką pełnoletniego opiekuna. W składzie każdego patrolu musi znaleźć się pełnoletni opiekun.

 • Patrole zgłaszane są poprzez formularz dostępny na stronie www.7dhdragon.pl – zakładka ZAPAŁKA’18

 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 września 2023 r.

 • Wpisowe w wysokości 30 zł od uczestnika (także opiekun) prosimy przelać do dnia 11 września 2023 r. na konto hufca. Przelew musi być wykonany z konta opiekuna patrolu.

  Dane do przelewu:

  Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego

  tytuł przelewu: DSCZ Zapałka’18 nazwa patrolu

  nr konta : 94 1090 1535 0000 0001 4277 3413     Santander Bank

 

6. CELE  RAJDU

 • Współzawodnictwo patroli;

 • Sprawdzenie wiedzy ogólnej, harcerskiej oraz sprawności fizycznej;

 • Poznanie Krainy 100 Jezior;

 • Dobra harcerska zabawa;

 • Odnowienie starych i zawiązanie nowych znajomości.

 

7. TRASY

 • Harcerska

 • Wędrownicza

 

 8. EKWIPUNEK PATROLU, HARCERZA

 • Patrolu: proporzec, apteczka, busola;

 • Harcerza: regulaminowe umundurowanie, strój polowy, latarka, obuwie sportowe, kamizelka odblaskowa.

 

  9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • nocleg;

 • materace;

 • gorący posiłek w sobotę;

 • herbatę do śniadań i kolacji;

 • nagrody dla najlepszych;

 • pamiątkową plakietkę.

 

 

10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • Patrole klasyfikowane będą na dwóch trasach, według pionów wiekowych:

         - harcerze – uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

         - wędrownicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych i starsi

 • Trasa zostanie utworzona w momencie zgłoszenia się przynajmniej 7 ekip.  

 • Ekipom zgłoszonym po terminie możemy nie zagwarantować wszystkich świadczeń organizatora (np. plakietek);

 • Wpisowego nie zwracamy;

 • Zgłoszony patrol ma obowiązek opłacenia wpisowego za podaną w zgłoszeniu liczbę osób;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu;

 • Za nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego grozi dyskwalifikacja patrolu;

 • Baza rajdu czynna w dniu 15 września 2023 r. od godziny 17.00 w Szkole Podstawowej przy ulicy Poznańskiej 25 w Sierakowie;

 • Na terenie baz jest parking dla aut oraz busów.

 

Patrole bez pełnoletniego opiekuna, ubezpieczenia nie będą dopuszczone do udziału w rajdzie;

 

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Rajdu;

 • Bieżące informacje o rajdzie na stronie:

https://www.facebook.com/groups/zapalka18/

 

 

 

PLAN RAJDU

PIĄTEK

17.00 otwarcie bazy
17.30 – 18.30 kolacja
19.00 apel
19.30 koncert
22.00 odprawa dowódców patroli
23.30 początek gry nocnej /trasa harcerska i wędrownicza/

SOBOTA

6.00 – 8.30 śniadanie
7.00 początek gry dziennej (obiad na trasie)
19.00 – 20.00 kolacja
do godz. 20.00 powrót patroli z tras do bazy

NIEDZIELA

7.00 – 9.00 śniadanie
do godz. 9.30 opuszczenie bazy
10.00 apel podsumowujący rajd

bottom of page